De projectontwikkelaar

Projectontwikkelaars bezuinigen steeds vaker in een vroeger stadium van de bouw. Daarom gebeurd het steeds vaker dat de architect alleen wordt gevraagd voor het ontwerp en de esthetische bewaking.
De uitwerking wordt vervolgens uitbesteedt aan ons als tekenbureau.

Ook de uitvoeringstekeningen en de verkooptekeningen kunnen door ons worden vervaardigd.

De architect

Wij ondersteunen architecten bij het uitwerken van een ontwerp, bouwvergunningen en uitvoeringsstukken. Dit geldt voor zowel het tekenwerk als het bouwbesluit rekenwerk. Soms is de kennis niet of minimaal aanwezig of is er (tijdelijk) geen capaciteit binnen de tekenkamer.

Met een tarief dat altijd lager ligt dan de tarieven binnen het architectenbureau wordt er zowel op kwaliteit en prijs een winst geboekt.

Het bouwmanagementbureau

Wij werken voor een groot aantal bouwmanagementbureau’s. Wij zijn een verlengstuk van hun dienstverlening.

De meeste bouwmanagementbureau‘s beschikken niet over een eigen tekenafdeling maar willen deze werkzaamheden wel graag binnen de deur houden. Wij werken daarom in de meeste gevallen onzichtbaar voor de opdrachtgever van het bouwmanagementbureau.

Ons breed pallet aan tekenwerk, NEN 2580 metingen en ontruimingsplattegronden worden met grote regelmaat afgenomen door deze opdrachtgevers.

De gemeente

Inmiddels werken wij ook voor de gemeentes en ondersteunen diversen afdelingen met ons teken- en rekenwerk. We brengen bestaande panden in kaart en zorgen dat verbouwing worden uitgetekend en worden ingediend voor de vergunning.
Maken van BVO en VVO metingen die als leidraad dienen voor bijvoorbeeld subsidies e.d. zorgen dat bestaande panden digitaal worden uitgetekend en als onderlegger dienen voor Europese aanbestedingen onder architecten.

Buiten ons nauwkeurig en zorgvuldig tekenwerk, zijn wij ook stukken goedkoper dan een uitzend- of detacheringsbureau.

Wij willen u graag adviseren over de mogelijkheden en u laten zien wat wij voor u kunnen betekenen.

De fabrikant

De bouw wordt steeds digitaler. Architecten, tekenbureau’s, aannemers e.d. vragen steeds vaker digitale tekeningen op bij fabrikanten of handelsmaatschappijen van de producten die zij leveren. Lang niet alle fabrikanten hebben deze bestanden en willen hier wel graag over beschikken.

Wij kunnen u hiermee helpen. Zowel 2D als 3D kunnen we een digitale bibliotheek aanmaken van uw producten. Hierna kan u deze tekeningen in diversen formaten verspreiden en zorgen dat het product goed wordt ingetekend in de diversen projecten.

Hoe makkelijker deze informatie voorhanden is des te eerder zal het ook voorgeschreven worden.

Tot slot kunnen we ook een principe details maken met uw product om zo nog beter uw kopers te informeren en voor te lichten over het gebruik.

De makelaars

Voor vaste prijzen woon- en/of bedrijfsplattegronden laten digitaliseren. Het is heel simpel. U mailt en/of stuurt per post de bestaande tekeningen en foto’s op. Binnen een aantal werkdagen krijgt u de gedigitaliseerde plattegronden per mail retour ter controle. Na uw controle worden de tekeningen aangepast en u ontvangt de plattegronden per mail als PDF en/of JPG formaat terug zodat deze in de brochure en/of op internet verwerkt kunnen worden.

De indeling van de tekeningen wordt volledig aangepast aan uw huisstijl. Dit wordt bij aanvang van de eerste opdracht geheel gratis gedaan in overleg en nauwe samenwerking met uw kantoor.

De onroerend goed bezitter

Ben u onroerend goed bezitter? Heeft u 1, 2, 10 of meer panden in uw bezit/beheer? Wij kunnen u hiermee ondersteunen op diversen fronten.

Verbouwing, aanpassingen, vergunningen voor splitsingen, herindelingen, ontruimingsplattegronden enz. zijn slechts een aantal zaken waar u als onroerend goed bezitter mee te maken kan krijgen.

Maak geheel vrijblijvend een afspraak met ons en kijk wat wij voor u kunnen betekenen.

Bouwtekening

Het ontwerpbureau

bouwvergunning dakkapel

Wij ondersteunen ontwerpbureaus bij het uitwerken van een ontwerp. Dit geldt voor zowel het tekenwerk als het bouwbesluit rekenwerk. Soms is de kennis niet of minimaal aanwezig of is er tijdelijk geen capaciteit binnen de tekenkamer.

Voor interieurontwerpers zetten we vaak de bouwkundige tekeningen op. Op basis van deze tekeningen wordt er een nieuw interieur in getekend. Mocht het nodig zijn dat er een uitbouw aankomt, of bijvoorbeeld nieuwe kozijnen in worden geplaatst, dan zullen wij het bouwkundige deel verzorgen.

De aannemer

Hoe beter de voorbereiding voor aanvang van de bouw des te beter zal deze verlopen. Beperk de kans op fouten en zorg dat alles van te voren is uitgezocht en uitgetekend.

Wij werken regelmatig voor aannemers. Denk hierbij aan het maken van werktekeningen of bouwvergunningstekeningen voor verbouwingen of het uitwerken van een Definitief Ontwerp bij de ontwikkelende aannemer.

De particulieren

bouwtekeningen

Wij hebben inmiddels al voor vele particulieren teken- en rekenwerk verricht. Uit-, aan- en/of opbouwen, dakkapellen, overkappingen, schuren, woningen en appartementen.

Maar ook bouwbesluit- en EPN berekeningen voeren wij wekelijks uit i.o.v. veel particulieren.

Buiten al deze werkzaamheden adviseren wij de particulier ook. Maken in overleg een technische omschrijving voor de prijs opvraag bij de aannemer en kunnen tijdens de bouw als opzichter de bouw begeleiden en de aannemer controleren.

Dus twijfel niet en bel ons voor een geheel vrijblijvende afspraak. Niet geschoten is altijd mis.

.