Aanvraag omgevingsvergunning

Wat is een omgevingsvergunning?
Wie vroeger ging bouwen of verbouwen, had verschillende vergunningen nodig. Zoals een bouwvergunning, eventueel een sloopvergunning en een milieuvergunning. Deze verschillende vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd tot één vergunning: de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning bundelt zo’n 25 vergunningen op het gebied van bouwen, ruimte en milieu.

Zo zijn er de volgende vergunningen:
Aanlegvergunning
Alarminstallatievergunning
Bestemmingsplan, tijdelijke ontheffing
Bouwvergunning
Flora- en Faunawet, ontheffing
Gebruiksvergunning
Inritvergunning of uitwegvergunning
Kapvergunning
Milieuvergunning
Monumentenvergunning
Objectvergunning
Opslagvergunning
Projectbesluit
Reclamevergunning
Sloopvergunning

Met de komst van de omgevingsvergunning kan de benodigde vergunningen in één keer worden aangevraagd. Dat is praktisch. maar niet verplicht. Voor de verschillende activiteiten zoals bouwen, kappen en slopen, kan een aparte vergunning worden aangevraagd. Het nadeel is dan wel dat voor alle onderdelen apart een vergunningprocedure moet worden doorlopen. En dat belanghebbenden bij iedere vergunning bezwaar kunnen aantekenen. Ook kan het dan voorkomen dat de ene vergunning wel wordt verkregen maar de andere niet. Zoveel mogelijk in één keer aanvragen bespaart dus tijd en geld.
Wij verzorgen deze aanvraag omgevingsvergunning en zorgen voor de juiste gegevens; tekeningen, berekeningen, toetsen en rapporten. De aanvraag omgevingsvergunning kan dan digitaal worden aangevraagd bij Omgevingsloket online.

.