Bouwtekeningen voor aanbouw  inclusief aanvraag bouwvergunning?

Nu een complete set tekeningen maken voor aanbouw al vanaf € 699*,- excl. btw.    NU €899,-  €699*,-

Bouwtekeningen voor aanbouw inclusief aanvraag bouwvergunning. Uw aanbouw professioneel en voordelig uitgewerkt tot een bouwkundig plan.
Als u plannen heeft een aanbouw aan uw huis plaatsen, dan kan het zijn dat er een bouwtekeningen voor aanbouw voor de aanvraag omgevingsvergunning benodigd is. Het plaatsen van een aanbouw aan de achterzijde van uw woning is in sommige gevallen vergunningsvrij. Indien gewenst kunnen wij vrijblijvend een vergunningscheck voor u doen. Er wordt dan meteen gekeken naar eisen uit het bestemmingsplan welke op uw project van toepassing zijn. Heeft u geen vergunning nodig? Dan mag u starten met de bouw zonder dat de gemeente uw plan voorafgaand aan de werkzaamheden inziet. Vergunningsvrij betekent echter niet vrij van voorschriften. Elk bouwwerk moet aan de regels uit het Bouwbesluit en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek voldoen. Het is dus verstandig te overwegen toch een bouwtekening te laten maken.

Als er vanuit de gemeente een bouwvergunning moet worden aangevraagd dan heeft u ook een bouwtekeningen voor aanbouw nodig. U kunt natuurlijk zelf een bouwtekeningen proberen te maken. Dit is echter een lastige opgave. Niet alleen is enige kennis van bouwtechnische zaken en CAD programma’s vereist, ook moet u zich verdiepen in het bouwbesluit, de gemeentelijke verordening en de redelijke eisen van welstand. Ons bureau is op de hoogte van alle huidige regelgeving en heeft de bouwtechnische kennis omtrent het plaatsen van een aanbouw. Wij leveren professionele ontwerpen/ bouwtekeningen en zorgen ervoor dat alle benodigde documenten bij de aanvraag worden ingediend. Onze bouwtekeningen voldoen aan alle voorschriften.

Onze service tekeningen voor aanbouw bestaat dan uit:

 • Vergunningscheck
 • Bestemmingsplancheck
 • Plattegrond bestaande situatie
 • Plattegrond nieuwe situatie
 • Gevelaanzichten bestaande situatie
 • Gevelaanzichten nieuwe situatie
 • Doorsnede bestaande situatie
 • Doorsnede nieuwe situatie
 • Detailtekeningen schaal 1:5 of 1:10
 • Situatietekening
 • Materiaal- en kleurenschema
 • Wijzigingen op last van Gemeente

Constructieberekening voor aanbouw maken.

Nu € 538,- € 299,-

Ons bureau is van mening dat in het belang van de constructieve veiligheid en goede contractvorming tussen opdrachtgever en aannemer het verstandig is om vooraf constructieberekeningen en -tekeningen te laten maken. U wilt als opdrachtgever toch niet dat er zomaar wat aan uw aanbouw wordt gerommeld? Hierbij kan worden gedacht aan het maken van een nieuwe fundering en begane grondvloer, maar ook het berekenen van de houten balklaag van het dak. Bovendien is bij vergunningsplichtige bouwwerken het maken van constructieberekeningen en -tekeningen een vereiste en dienen deze te worden overlegd aan de gemeente.

Ons bureau verzorgt de constructie aanbouw voor slechts € 299,-** excl. btw.

Onze service bestaat dan uit:

 • Constructieberekening
 • Constructietekening
 • Constructiedetails

Aanvraag omgevingsvergunning
voor aanbouw.

Gratis

Bij het laten van bouwtekeningen maken voor aanbouw, verzorgen wij kosteloos uw aanvraag voor de omgevingsvergunning.
U kunt ook uitsluitend een omgevingsvergunning aanvragen zonder bouwtekeningen. Zo kunt u uw kostbare tijd aan andere dingen besteden.

Ons bureau verzorgt de aanvraag omgevingsvergunning voor slechts € 49,- excl. btw.

Onze service bestaat dan uit:

 • Indienen aanvraag Omgevingsvergunning
 • Correspondentie Gemeente

Werkwijze

Het is belangrijk te weten wat wij voor u doen, maar ook wat u zelf moet doen om er voor te zorgen dat, zowel wij als u, een goed gevoel overhouden aan de samenwerking.

Wat doen wij

Wij doen onze uiterste best om, het geen u voor ogen heeft, te vertalen naar een omgevingsvergunning.

Wij maken voor u bouwtekeningen naar de wensen die u ons opgeeft en mailen deze, in PDF,  vervolgens naar u voor controle. Nadat u deze heeft goedgekeurd vragen wij, namens u, de vergunning aan bij uw gemeente middels het omgevingsloket.nl.

Na het indienen krijgt u van ons per mail de ontvangstbevestiging zodat u kunt zien wat er voor u is aangevraagd.

Mocht de gemeente om wat voor reden dan ook een wijziging willen in het bouwplan zullen wij deze, vanzelfsprekend na overleg met u, in de tekeningen opnemen en vervolgens wederom voor u indienen.

Wat doet u

Om ervoor te kunnen zorgen dat uw aanvraag er compleet en verzorgd uit komt te zien, hebben wij van u een aantal gegevens nodig, zonder deze gegevens is het voor ons niet mogelijk om een aanvraag te kunnen doen.

Onderstaand een lijst met door u aan te leveren gegevens :

 • Compleet ingevuld machtigingsformulier *
 • Tekeningen van uw woning **
 • Tekening betreffende gevel(s)
 • Doorsnede woning
 • Plattegrond betreffende verdieping
 • Kadastrale tekening
 • Foto’s van de betreffende zijde van uw woning, eventueel foto’s van gelijkwaardige bouwwerken in uw straat.

 

Om u als klant constant op de hoogte te houden van de correspondentie met de gemeente is het van belang dat u een e-mailadres heeft waar u op te bereiken bent, zonder e-mailadres worden de portokosten in rekening gebracht.

* zie download pagina
** indien u geen tekeningen heeft zijn deze over het algemeen te verkrijgen bij uw gemeente.
* Op basis van de door de klant aan te leveren bestaande tekeningen. Bij het ontbreken van bestaande tekeningen wordt in overleg een meerprijs in rekening gebracht.
** Exclusief sondering. Deze moet, indien nodig, apart worden aangevraagd bij een lokaal bedrijf voor geotechniek.
* LET OP!

De kosten zijn exclusief de door de gemeente berekende legeskosten en alle andere kosten zoals constructieve berekeningen, asbestinventarisatie, hijsvergunning, parkeervergunning of enig andere kosten. 
Eventuele door de gemeente gevraagde aanpassingen worden door ons uiteraard zonder meerkosten voor u uitgewerkt.

.